Vốn của Công ty cổ phần là gì

Vốn của công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập…

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV

Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty? Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV được quy định như thế nào? Cùng Vinatax…