Trang chia sẻ các kiến thức kế toán thực tế và mới nhất. Mọi sao chép, vui lòng ghi rõ nguồn tuvanvinatax.com

 

Cơ cấu tổ chức quản lý

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh. Mỗi loại hình có cơ cấu tổ chức quản lý khác nhau. Vinatax chia sẻ bạn đọc quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần qua bài viết sau đây:  Căn…

Trả cổ tức

Việc trả cổ tức được quy định như thế nào?

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác. Cùng Vinatax tìm hiểu về quy định trả cổ tức trong công ty cổ phần Căn cứ pháp lý Luật doanh nghiệp 2020 Trả cổ tức trong công ty cổ phần Trả cổ tứcHình…

Mua cổ phần trái phiếu

Mua cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần

Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ…

Chào bán trái phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần chào bán trái phiếu riêng lẻ như thế nào?

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty. Việc chào bán trái phiếu riêng lẻ; trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ được quy định như thế nào. Cùng Vinatax tìm hiểu nhé. Căn cứ pháp lý…

Chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông có được tự do chuyển nhượng cổ phần không?

Trừ trường hợp quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cổ phần được tự do chuyển nhượng. Để nắm rõ hơn về việc chuyển nhượng cổ phần, mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây của Vinatax nhé. Căn cứ pháp lý Luật doanh nghiệp 2020 Quy…

Chào bán cổ phần

Việc chào bán cổ phần được quy định như thế nào

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ. Tham khảo bài viết sau đây của Vinatax để nắm chi tiết quy định về việc chào bán cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 nhé. Căn cứ…

Cổ phiếu là gì

Cổ phiếu là gì? Những quy định cần biết về cổ phiếu.

Chúng ta hàng ngày nghe qua bản tinh kinh tế với những thuật ngữ quen thuộc liên quan đến thị trường chứng khoản như Cổ phiếu. Vậy cổ phiếu là gì? những quy định cơ bản về cổ phiếu cần biết. Cùng Vinatax tìm hiểu nhé. Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp 2020 Khái…

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Cùng Vinatax tìm hiểu về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được quy định như thế nào tại Luật Doanh nghiệp 2020 nhé. Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp 2020…

Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông trong công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Tùy từng loại cổ phần mà cổ đông sở hữu, sẽ có những quyền lợi đi cùng. Theo đó, Cổ đông cũng có những nghĩa vụ cần thực hiện với tư cách là cổ đông của công…