Trang chia sẻ các kiến thức kế toán thực tế và mới nhất. Mọi sao chép, vui lòng ghi rõ nguồn tuvanvinatax.com

 

Vốn của Công ty cổ phần là gì

Vốn của công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập…

Công ty TNHH MTV

Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám…

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV

Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty? Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV được quy định như thế nào? Cùng Vinatax…

Quyền và nghĩa vụ của chủ công ty TNHH một thành viên

Quyền và nghĩa vụ của chủ công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH Một thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân nắm quyền sở hữu. Theo đó, họ sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Cùng Vinatax tìm hiểu…

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH Một thành viên) là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài…