Trang chia sẻ các kiến thức kế toán thực tế và mới nhất. Mọi sao chép, vui lòng ghi rõ nguồn tuvanvinatax.com

 

Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Quy định về việc mời họp đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc. Cùng Vinatax tìm hiểu về quy định mời họp Đại hội đồng cổ đông và những quy định…

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cùng Vinatax tìm hiểu quy định về nội dung này nhé. Căn cứ pháp lý Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông Người triệu tập họp Đại hội…

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra định kỳ như thế nào?

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Cùng Vinatax…

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là gì? Quyền và nghĩa vụ?

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình, trong đó yêu cầu có Đại hội đồng cổ đông. Vậy Đại hội đồng cổ đông là gì? Quyền và nghĩa vụ như thế nào? Cùng Vinatax chia tìm hiểu nhé Căn cứ pháp lý…

Cơ cấu tổ chức quản lý

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh. Mỗi loại hình có cơ cấu tổ chức quản lý khác nhau. Vinatax chia sẻ bạn đọc quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần qua bài viết sau đây:  Căn…

Trả cổ tức

Việc trả cổ tức được quy định như thế nào?

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác. Cùng Vinatax tìm hiểu về quy định trả cổ tức trong công ty cổ phần Căn cứ pháp lý Luật doanh nghiệp 2020 Trả cổ tức trong công ty cổ phần Trả cổ tứcHình…

Mua cổ phần trái phiếu

Mua cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần

Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ…

Chào bán trái phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần chào bán trái phiếu riêng lẻ như thế nào?

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty. Việc chào bán trái phiếu riêng lẻ; trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ được quy định như thế nào. Cùng Vinatax tìm hiểu nhé. Căn cứ pháp lý…

Chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông có được tự do chuyển nhượng cổ phần không?

Trừ trường hợp quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cổ phần được tự do chuyển nhượng. Để nắm rõ hơn về việc chuyển nhượng cổ phần, mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây của Vinatax nhé. Căn cứ pháp lý Luật doanh nghiệp 2020 Quy…