12 trường hợp không được hưởng BHYT

12 trường hợp không được hưởng BHYT

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định. Tuy nhiên, có 12 trường hợp không được hưởng BHYT dù…