Bạn đang có nhu cầu thành lập doanh nghiệp nhưng chưa biết phải chuẩn bị những gi? Chuyên mục kiến thức cần biết khi thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề này.

Ngoài ra, chúng tôi giới thiệu các mẫu biểu, thủ tục hồ sơ khi thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương

12 trường hợp không được hưởng BHYT

12 trường hợp không được hưởng BHYT

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định. Tuy nhiên, có 12 trường hợp không được hưởng BHYT dù…