CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ – TƯ VẤN VINATAX được thành lập ngày 20/01/2015 theo giấy phép kinh doanh số 3702334601 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

 

Mục tiêu hoạt động của chúng tôi nhằm:

  • Cung cấp các dịch vụ tốt nhất, đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho khách hàng.
  • Cung cấp những thông tin với độ tin cậy cao cho công tác quản lý nhằm giải quyết những vấn đề kinh doanh phức tạp của khách hàng.
  • Cung cấp những cơ hội nghề nghiệp tốt nhất cho nhân viên của chúng tôi.

 

 

Hơn thế nữa với sự hiểu biết sâu sắc môi trường kế toán Việt Nam, kinh nghiệm thực tiễn về chuyên ngành, gần gũi và tận tình với khách hàng và tinh thông nghiệp vụ, chúng tôi nắm rõ các yêu cầu, các khó khăn mà khách hàng sẽ gặp phải và hỗ trợ khách hàng giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng cũng như hướng giải quyết mang tính hợp lý, lâu dài.

 

Giá trị cốt lõi mà chúng tôi mang đến cho khách hàng là “Tối đa lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp” bao gồm:

  • Độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật;
  • Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt nam cũng như các Chuẩn mực quốc tế;
  • Luôn đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu;
  • Lấy sự hài lòng của khách hàng làm động lực phấn đấu của mình.

 

 

Để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0898 782 289 để được tư vấn, hỗ trợ về thủ tục doanh nghiệp,

Hotline: 0896 472 479 để được tư vấn, hỗ trợ về thủ tục kế toán – thuế.