Hàng hóa bị hư hỏng có được tính vào chi phí không?

You are here: