Điều kiện phát hành trái phiếu Doanh nghiệp

Điều kiện phát hành trái phiếu Doanh nghiệp

Quá trình hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp sẽ ít nhiều rơi vào tình trạng thiếu vốn khi mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những giải pháp huy động vốn hiệu quả với các loại hình Công ty là phát hành trái phiếu. Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ…