nguyen-tac-hoat-dong-cho-thue-lai-lao-dong

Nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt động theo nguyên tắc, theo quy định của pháp luật. Các bên có liên quan đều có quyền và nghĩa vụ. Cùng Vinatax tìm hiểu nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật lao…

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lại lao động

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lại lao động

Danh mục công việc được cho thuê lại lao động chỉ có 20 công việc, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ở bài viết trước, bạn đọc đã tìm hiểu về điều kiện cấp giấy phép. Vậy trình tự, thủ tục cấp cấp giấy phép cho thuê lại lại lao động như…

Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định. Cùng Vinatax tìm hiểu Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại…

20 công việc được cho thuê lại lao động

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu 20 công việc được…

Quyền lợi cơ bản người nộp thuế nên biết

Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; và tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế. Các quyền lợi cơ bản người nộp thuế cần biết được nêu rõ…

10 trường hợp chấm dứt hiệu lực của mã số thuế

10 trường hợp chấm dứt hiệu lực của mã số thuế

Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. Theo đó, Luật Quản lý thuế 2019 quy định 10 trường hợp chấm dứt hiệu lực của mã số thuế. Mời bạn…

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Theo quy định Luật Phá sản 2014, Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Vậy những tiêu chí xác định Doanh nghiệp mất khả năng…

Nội dung Nội quy lao động bắt buộc phải có từ 01/01/2021

Nội dung Nội quy lao động bắt buộc phải có từ 01/01/2021

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Theo đó, từ ngày 01/01/2021, nhiều doanh nghiệp bắt buộc phải ban hành Nội quy lao động mới đảm bảo theo quy định pháp…

05 nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động cần biết

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. Theo đó, Bộ Luật Lao động 2019 quy định 05 nguyên tắc xử…

Điều kiện để NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Điều kiện để NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động là người nước ngoài phải đáp ứng các quy định theo pháp luật. Cụ thể, Bộ Luật Lao động 2019 quy định về điều kiện để NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu xem điều kiện đó là gì, và người sử dụng lao…