10 trường hợp chấm dứt hiệu lực của mã số thuế

10 trường hợp chấm dứt hiệu lực của mã số thuế

Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. Theo đó, Luật Quản lý thuế 2019 quy định 10 trường hợp chấm dứt hiệu lực của mã số thuế. Mời bạn…

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Theo quy định Luật Phá sản 2014, Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Vậy những tiêu chí xác định Doanh nghiệp mất khả năng…

Nội dung Nội quy lao động bắt buộc phải có từ 01/01/2021

Nội dung Nội quy lao động bắt buộc phải có từ 01/01/2021

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Theo đó, từ ngày 01/01/2021, nhiều doanh nghiệp bắt buộc phải ban hành Nội quy lao động mới đảm bảo theo quy định pháp…

05 nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động cần biết

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. Theo đó, Bộ Luật Lao động 2019 quy định 05 nguyên tắc xử…

Điều kiện để NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Điều kiện để NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động là người nước ngoài phải đáp ứng các quy định theo pháp luật. Cụ thể, Bộ Luật Lao động 2019 quy định về điều kiện để NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu xem điều kiện đó là gì, và người sử dụng lao…

Gỡ vướng mắc về chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là một trong những giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp trong thời kỳ công nghệ. Việc áp dụng hóa đơn điện tử cần tuân thủ theo các quy định hiện hành. Hiện chữ viết trên HĐĐT là chữ viết không dấu. Bài viết hôm nay mời bạn đọc cùng Vinatax…

Các nhóm đơn vị sự nghiệp công sẽ chuyển thành công ty cổ phần

Các nhóm đơn vị sự nghiệp công sẽ chuyển thành công ty cổ phần

Ngày 25/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP quy định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Theo đó, các nhóm đơn vị sự nghiệp công sẽ chuyển thành công ty cổ phần nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Nghị…

Đối tượng nào không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp?

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, trừ một số nhóm đối tượng khác. Vậy, đối tượng nào không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam? Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu…

06 lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

Khi thành lập doanh nghiệp, nhất thiết phải đặt tên doanh nghiệp, để thực hiện các giao dịch có liên quan đến doanh nghiệp. Nhưng việc đặt tên sao cho đúng với quy định? Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu 06 lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020 nhé. Căn…

Phân biệt 02 loại hợp đồng lao động theo Bộ Luật Lao động 2019

Phân biệt 02 loại hợp đồng lao động theo Bộ Luật Lao động 2019

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Theo đó, có 2 loại HĐLĐ là HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ không…