Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

Thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định. Nội dung tiếp theo được Vinatax…

Quyền chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên Công ty

Quyền chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên Công ty

Trừ 1 số trường hợp quy định, thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành viên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo hình thức một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định. Cùng Vinatax tìm hiểu nội dung này theo Luật…

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH HTV trở lên như thế nào?

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH HTV trở lên như thế nào?

Thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.…

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên

Thành viên Hội đồng thành viên của công ty TNHH Hai thành viên trở lên có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Cùng Vinatax tìm hiểu về nội dung này nhé. Căn cứ pháp lý Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên QUYỀNNGHĨA VỤQUYỀN Thành viên Hội…

Lập sổ đăng ký thành viên tại Công ty TNHH HTV trở lên

Lập sổ đăng ký thành viên tại Công ty TNHH HTV trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi thành viên trong sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của thành viên có liên…

Phân biệt 2 loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn

Phân biệt 2 loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Việc phân biệt 2 loại hình Công ty TNHH sẽ giúp bạn đọc nắm được quyền và nghĩa vụ có liên quan trước khi quyết định chọn…

Tên doanh nghiệp và đăng ký tên doanh nghiệp như thế nào?

Tên doanh nghiệp và đăng ký tên doanh nghiệp như thế nào?

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đăng ký tên DN trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu…