Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Chưa có năm nào mà câu chuyện khởi nghiệp lại được khơi mào nhiều trên khắp các mặt báo xuân như năm 2017 này, cũng từ câu chuyện khởi nghiệp này mà Thủ tướng khuyến khích các hộ kinh doanh đang sản xuất nhỏ lẻ cần phải nâng tầm của mình lên thành doanh nghiệp…

Tính pháp lý của dấu treo và dấu giáp lai

Tính pháp lý của dấu treo và dấu giáp lai

Các văn bản có đóng dấu treo hoặc dấu giáp lai thường xuyên được phát hành trong công tác văn thư của doanh nghiệp. Hiểu rõ tính pháp lý của việc đóng dấu treo và dấu giáp lai là điều cần thiết để tránh những sai sót có thể dẫn đến thiệt hại cho doanh…

Câu hỏi liên quan đến giải thể doanh nghiệp

Câu hỏi liên quan về giải thể doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp và phát triển là điều mà mọi người đều mong muốn, nhưng đôi khi vì nhiều lí do khác nhau mà doanh nghiệp không thể tồn tại kéo dài và phải thực hiện giải thể. Công ty Vinatax tập hợp một số câu hỏi liên quan về giải thể doanh nghiệp…

Rút ngắn thời gian đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nội dung chính của Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT là hướng dẫn trình tự thực hiện…

Rút ngắn thời gian hoàn thuế GTGT từ ngày 02/6/2017

Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Thông tư 31/2017/TT-BTC(bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2017) sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1…