04 trường hợp NLĐ được trả lương do ngừng việc

04 trường hợp NLĐ được trả lương do ngừng việc vì Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp. Và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và việc làm của người lao động. Trước tình hình đó, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương đề nghị Sở Lao động – Thương binh và…

Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng là việc hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trợ giúp xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hộ gia đình. Nhà nước quy định đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng. Mời bạn đọc cùng…

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng từ 1/7/2021

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng từ 1/7/2021

Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/072021 là 360.000 đồng/tháng. Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp…

Thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/07/2021

Thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/07/2021

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng. Nghị định 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/07/2021 đã quy định…

Các chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Các chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cùng Vinatax tìm hiểu các chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó…

Giảm đóng BH TNLĐ, BNN và ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Giảm đóng BH TNLĐ, BNN và ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Những khó khăn mà đại dịch Covid-19 mang lại cho người dân và doanh nghiệp là không hề nhỏ. Trước tình hình đó, Chính phủ đã  ban hành một số chính sách hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do Covid-19. Trong đó, có chính sách về Giảm đóng BH TNLĐ, BNN và…