chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp

Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2014, Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ một số trường hợp theo quy định và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Nếu trong điều lệ công ty có quy định hạn chế về việc chuyển nhượng cổ phần công ty thì các…

Quy định về chuyển nhượng vốn góp

Đối với công ty TNHH, việc chuyển nhượng vốn góp được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

So sánh công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần

So sánh công ty TNHH và công ty cổ phần

Ngày nay có khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn hai hình thức hoạt động công ty là cổ phần và TNHH. Để đưa ra cái nhìn đúng nhất về hai loại hình này, Vinatax sẽ đưa ra phép so sánh giữa hai loại hình cụ thể như sau:

Hướng dẫn kê khai ngành nghề trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn kê khai ngành nghề trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp kê khai ngành nghề theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo quy định tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 337/QĐ-BKH  của Bộ Kế hoạch và đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh…