Trợ cấp thôi việc cho người lao động quy định như thế nào?

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động. Việc chấm dứt hợp đồng lao động làm chất dứt mối quan hệ lao động vừa nêu. Vậy trợ cấp thôi việc cho người…

Khấu hao tài sản cố định khi doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động

Để đủ điều kiện đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền và đi vào hoạt động. Doanh nghiệp cần đảm bảo vốn tối thiểu của mình. Đặc biệt là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nếu bạn đang có kế hoạch thành lập Công ty, hãy tham khảo bài viết…

Vốn tối thiểu khi thành lập Công ty là bao nhiêu và những lưu ý?

Để đủ điều kiện đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền và đi vào hoạt động. Doanh nghiệp cần đảm bảo vốn tối thiểu của mình. Đặc biệt là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nếu bạn đang có kế hoạch thành lập Công ty, hãy tham khảo bài viết…

Những việc phải làm sau khi thành lập Công ty

Những việc phải làm sau khi thành lập Công ty

Tùy theo mục tiêu và nguồn lực, doanh nghiệp sẽ được hình thành với các mô hình khác nhau. Phổ biến hiện nay là Công ty TNHH và Công ty Cổ phần. Dù là hình thức nào đi nữa, thì sau khi lập thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Phòng Đăng ký Kinh doanh…

Những lưu ý khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Những lưu ý khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Mỗi doanh nghiệp sau khi thành lập, ít nhiều sẽ xảy ra việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp về vốn, thành viên, trụ sở, … Những nội dung thay đổi trên đều phải làm thủ tục đăng ký thay đổi lên Phòng Đăng ký Kinh doanh. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm…

Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn góp, cổ phần

Quá trình hoạt động, các thành viên của Công ty, cổ đông Công ty sẽ phát sinh việc chuyển nhượng. Thu nhập từ việc chuyển nhượng này có đóng thuế TNCN không? Mời bạn đọc theo dõi bài chia sẻ của Vinatax về quy định Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn góp, cổ phần nhé.…

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu

Hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng bắt buộc kể từ ngày 01/11/2020. Theo đó, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu từ ngày đó cũng bắt buộc thực hiện theo quy định hiện hành. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau của Vinatax để thấy rõ…

Các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014

Các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Các loại hình doanh nghiệp có đặc điểm pháp lý, quy định về vốn hoạt động cũng như quản trị vốn khác nhau. Mời bạn đọc cùng…