05 điểm thay đổi liên quan chế độ thai sản từ ngày 01/09/2021

05 điểm thay đổi liên quan chế độ thai sản từ ngày 01/09/2021

05 điểm thay đổi liên quan chế độ thai sản từ ngày 01/09/2021 khi Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm…

Các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc từ 1/9/2021

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội…

Hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh BHYT liên quan Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19,…

Nhà nước hỗ trợ giáo dục đào tạo và tạo việc làm

Nhà nước hỗ trợ giáo dục, đào tạo và tạo việc làm

Đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội được hưởng chính sách hỗ trợ học mầm non, giáo dục phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu về…

04 trường hợp NLĐ được trả lương do ngừng việc

04 trường hợp NLĐ được trả lương do ngừng việc vì Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp. Và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và việc làm của người lao động. Trước tình hình đó, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương đề nghị Sở Lao động – Thương binh và…

Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng là việc hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trợ giúp xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hộ gia đình. Nhà nước quy định đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng. Mời bạn đọc cùng…

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng từ 1/7/2021

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng từ 1/7/2021

Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/072021 là 360.000 đồng/tháng. Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp…