Chào bán cổ phần

Việc chào bán cổ phần được quy định như thế nào

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ. Tham khảo bài viết sau đây của Vinatax để nắm chi tiết quy định về việc chào bán cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 nhé. Căn cứ…

Cổ phiếu là gì

Cổ phiếu là gì? Những quy định cần biết về cổ phiếu.

Chúng ta hàng ngày nghe qua bản tinh kinh tế với những thuật ngữ quen thuộc liên quan đến thị trường chứng khoản như Cổ phiếu. Vậy cổ phiếu là gì? những quy định cơ bản về cổ phiếu cần biết. Cùng Vinatax tìm hiểu nhé. Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp 2020 Khái…

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Cùng Vinatax tìm hiểu về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được quy định như thế nào tại Luật Doanh nghiệp 2020 nhé. Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp 2020…

Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông trong công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Tùy từng loại cổ phần mà cổ đông sở hữu, sẽ có những quyền lợi đi cùng. Theo đó, Cổ đông cũng có những nghĩa vụ cần thực hiện với tư cách là cổ đông của công…

Quyền của cổ đông

Quyền của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Vậy cổ đông phổ thông có những quyền  gì, đặc biệt các nhóm cổ đông sở hữu tỷ lệ cổ phần 5% hoặc 10% có những quyền gì đặc biệt. Cùng Vinatax tìm…

Các loại cổ phần

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần theo quy định

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các…

Vốn của Công ty cổ phần là gì

Vốn của công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập…