Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm các giấy tờ gì

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm các giấy tờ gì?

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định. Theo đó, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo 3 phương thức. Vậy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp…

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội

Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội. Để trở thành doanh nghiệp xã hội, DN cần đáp ứng các tiêu chí theo quy định pháp luật. Theo đó, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội…

Doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Doanh nghiệp xã hội cũng là một trong những đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp 2020. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội. Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định chung, Doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ…

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Doanh nghiệp 2020

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp quy định việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp; quy định về nhóm công ty. Trường hợp luật khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và…

Nội dung Điều lệ Công ty cần có những nội dung chủ yếu nào?

Nội dung Điều lệ Công ty cần có những nội dung chủ yếu nào?

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, nhưng phải đảm bảo theo quy định hiện hành. Vậy nội dung Điều lệ Công ty…

Vốn điều lệ khi thành lập Công ty là bao nhiêu?

Vốn điều lệ khi thành lập Công ty là bao nhiêu?

Vốn điều lệ là một trong những nội dung quan trọng thể hiện trên giấy phép kinh doanh. Và đây cũng là một trong những nội dung rất được quan tâm khi thành lập doanh nghiệp. Vậy Vốn điều lệ khi thành lập Công ty là bao nhiêu? Cùng Vinatax tìm hiểu về nội dung…

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nào?

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nào?

Luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Quá trình thành lập và hoạt động không tuân thủ quy định pháp luật, DN sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mời bạn đọc…

04 trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

04 trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Hiện nay, có 5 loại hình doanh nghiệp bao gồm, Công ty CP, Công ty TNHH MTV, Công ty TNHH…

Quy trình liên thông giữa cơ quan QLNN về lao động và cơ quan khác

Quy trình liên thông giữa cơ quan QLNN về lao động và cơ quan khác

Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 cũng quy định quy trình liên thông giữa cơ quan QLNN về lao động và cơ quan khác. Đó là cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm xã hội. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu quy trình phối hợp, liên thông giữa các cơ quan…

Quy trình liên thông giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan thuế

Quy trình liên thông giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan thuế

Tiếp tục quy định về phối hợp, liên thông giữa các cơ quan nhà nước, Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của chính phủ đã quy định quy trình liên thông giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan thuế. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu quy trình liên thông trong đăng ký sử dụng hóa…