Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. Nội dung chi tiết được nêu tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, nội dung về việc thông báo thay đổi nội…

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp. Những nội dung chi tiết được Chính phủ quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Bài viết hôm nay, Vinatax sẽ tóm tắt chung cho bạn đọc những…

Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Người thành lập doanh nghiệp có thể đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cùng Vinatax tìm hiểu rõ hơn về phương thức này nhé. Căn cứ pháp lý   Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử Khái niệmTài khoản…

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, cần nắm được trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Vinatax sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về nội dung…

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm các giấy tờ gì

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm các giấy tờ gì?

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định. Theo đó, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo 3 phương thức. Vậy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp…

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội

Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội. Để trở thành doanh nghiệp xã hội, DN cần đáp ứng các tiêu chí theo quy định pháp luật. Theo đó, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội…

Doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Doanh nghiệp xã hội cũng là một trong những đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp 2020. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội. Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định chung, Doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ…

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Doanh nghiệp 2020

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp quy định việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp; quy định về nhóm công ty. Trường hợp luật khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và…

Nội dung Điều lệ Công ty cần có những nội dung chủ yếu nào?

Nội dung Điều lệ Công ty cần có những nội dung chủ yếu nào?

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, nhưng phải đảm bảo theo quy định hiện hành. Vậy nội dung Điều lệ Công ty…