Biên bản họp Hội đồng thành viên được lập như thế nào?

Biên bản họp Hội đồng thành viên được lập như thế nào?

Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Đồng thời, phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật…

Thông qua nghị quyết, quyết định hội đồng thành viên

Thông qua nghị quyết, quyết định hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Pháp luật quy định các vấn đề cần được HĐTV thông qua. Cùng Vinatax tìm hiểu nội dung này…

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người triệu tập họp chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu họp, triệu tập,…

Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự;…

Khám chữa bệnh trái tuyến được xem như đúng tuyến do Covid-19

Khám chữa bệnh trái tuyến được xem như đúng tuyến do Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm tiếp tục chung tay phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), giải…

Hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện cho người tham gia BHYT, BHXH; vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 2701/BHXH-TST ngày 26/08/2021 về việc cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin. Cùng Vinatax tìm hiểu hướng dẫn trên như thế nào nhé.…

04 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 tại TP.HCM

04 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 tại TP.HCM

Tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Để ứng phó kịp thời, có hiệu quả trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19;…

Mức hưởng chế độ ốm đau có gì mới từ ngày 01/09/2021

Mức hưởng chế độ ốm đau có gì mới từ ngày 01/09/2021

Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm…

05 Điều cần biết khi tạm ngừng kinh doanh

05 Điều cần biết khi tạm ngừng kinh doanh

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra, nhiều doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn. Do đó, việc tạm ngưng kinh doanh là không tránh khỏi. Tuy nhiên, việc thực hiện phải đảm bảo theo quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và các quy định khác…