Phân biệt 2 loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn

Phân biệt 2 loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Việc phân biệt 2 loại hình Công ty TNHH sẽ giúp bạn đọc nắm được quyền và nghĩa vụ có liên quan trước khi quyết định chọn…

Tên doanh nghiệp và đăng ký tên doanh nghiệp như thế nào?

Tên doanh nghiệp và đăng ký tên doanh nghiệp như thế nào?

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đăng ký tên DN trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu…

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính. Cùng Vinatax tìm hiểu Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa…

Định giá tài sản góp vốn DN khi thành lập và hoạt động

Định giá tài sản góp vốn DN khi thành lập và hoạt động

Tài sản góp vốn khi thành lập hoặc trong quá trình hoạt động doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Vậy việc định giá tài sản góp vốn…

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho Công ty

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho Công ty

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định. Vậy tài sản góp vốn là gì và việc chuyển quyền sở hữu như thế nào? Mời bạn đọc cùng Vinatax…

Quyền được cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

Quyền được cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin được lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.…

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như thế nào

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

Doanh nghiệp sau khi được cấp GCN đăng ký DN phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp nhé.…