Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính. Cùng Vinatax tìm hiểu Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa…

Định giá tài sản góp vốn DN khi thành lập và hoạt động

Định giá tài sản góp vốn DN khi thành lập và hoạt động

Tài sản góp vốn khi thành lập hoặc trong quá trình hoạt động doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Vậy việc định giá tài sản góp vốn…

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho Công ty

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho Công ty

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định. Vậy tài sản góp vốn là gì và việc chuyển quyền sở hữu như thế nào? Mời bạn đọc cùng Vinatax…

Quyền được cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

Quyền được cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin được lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.…

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như thế nào

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

Doanh nghiệp sau khi được cấp GCN đăng ký DN phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp nhé.…

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. Nội dung chi tiết được nêu tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, nội dung về việc thông báo thay đổi nội…

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp. Những nội dung chi tiết được Chính phủ quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Bài viết hôm nay, Vinatax sẽ tóm tắt chung cho bạn đọc những…

Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Người thành lập doanh nghiệp có thể đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cùng Vinatax tìm hiểu rõ hơn về phương thức này nhé. Căn cứ pháp lý   Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử Khái niệmTài khoản…

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, cần nắm được trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Vinatax sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về nội dung…