Quy trình liên thông giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan BHXH

Quy trình liên thông giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan BHXH

Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Bài viết…

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động. Vậy, hời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động như thế nào đối với các loại công việc. Cùng Vinatax tìm hiểu nhé. Căn cứ pháp lý…

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc không thỏa các điều kiện thì bị thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm…

quy-dinh-ve-cap-lai-giay-phep-cho-thue-lai-lao-dong

Quy định về cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cho thuê lại lao động theo quy định pháp luật. Khi thay đổi thông tin hoặc bị mất, hư hỏng thì được Nhà nước cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động. Vậy quy định về cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động được Chính…

Quy định về gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động

Nhà nước gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động nếu doanh nghiệp đủ điều kiện. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu quy định về gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động nhé. Căn cứ…

nguyen-tac-hoat-dong-cho-thue-lai-lao-dong

Nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt động theo nguyên tắc, theo quy định của pháp luật. Các bên có liên quan đều có quyền và nghĩa vụ. Cùng Vinatax tìm hiểu nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật lao…

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lại lao động

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lại lao động

Danh mục công việc được cho thuê lại lao động chỉ có 20 công việc, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ở bài viết trước, bạn đọc đã tìm hiểu về điều kiện cấp giấy phép. Vậy trình tự, thủ tục cấp cấp giấy phép cho thuê lại lại lao động như…

Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định. Cùng Vinatax tìm hiểu Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại…

20 công việc được cho thuê lại lao động

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu 20 công việc được…

Quyền lợi cơ bản người nộp thuế nên biết

Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; và tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế. Các quyền lợi cơ bản người nộp thuế cần biết được nêu rõ…