Vốn điều lệ khi thành lập Công ty là bao nhiêu?

Vốn điều lệ khi thành lập Công ty là bao nhiêu?

Vốn điều lệ là một trong những nội dung quan trọng thể hiện trên giấy phép kinh doanh. Và đây cũng là một trong những nội dung rất được quan tâm khi thành lập doanh nghiệp. Vậy Vốn điều lệ khi thành lập Công ty là bao nhiêu? Cùng Vinatax tìm hiểu về nội dung…

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nào?

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nào?

Luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Quá trình thành lập và hoạt động không tuân thủ quy định pháp luật, DN sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mời bạn đọc…

04 trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

04 trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Hiện nay, có 5 loại hình doanh nghiệp bao gồm, Công ty CP, Công ty TNHH MTV, Công ty TNHH…

Quy trình liên thông giữa cơ quan QLNN về lao động và cơ quan khác

Quy trình liên thông giữa cơ quan QLNN về lao động và cơ quan khác

Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 cũng quy định quy trình liên thông giữa cơ quan QLNN về lao động và cơ quan khác. Đó là cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm xã hội. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu quy trình phối hợp, liên thông giữa các cơ quan…

Quy trình liên thông giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan thuế

Quy trình liên thông giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan thuế

Tiếp tục quy định về phối hợp, liên thông giữa các cơ quan nhà nước, Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của chính phủ đã quy định quy trình liên thông giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan thuế. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu quy trình liên thông trong đăng ký sử dụng hóa…

Quy trình liên thông giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan BHXH

Quy trình liên thông giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan BHXH

Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Bài viết…

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động. Vậy, hời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động như thế nào đối với các loại công việc. Cùng Vinatax tìm hiểu nhé. Căn cứ pháp lý…

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc không thỏa các điều kiện thì bị thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm…

quy-dinh-ve-cap-lai-giay-phep-cho-thue-lai-lao-dong

Quy định về cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cho thuê lại lao động theo quy định pháp luật. Khi thay đổi thông tin hoặc bị mất, hư hỏng thì được Nhà nước cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động. Vậy quy định về cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động được Chính…

Quy định về gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động

Nhà nước gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động nếu doanh nghiệp đủ điều kiện. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu quy định về gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động nhé. Căn cứ…