07 trường hợp không phải thành lập DN kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định. Tuy nhiên, có 07 trường hợp không phải thành lập DN kinh doanh bất động sản. Mời bạn…

Những vấn đề liên quan cần biết về xuất nhập khẩu tại chỗ

Những vấn đề liên quan cần biết về xuất nhập khẩu tại chỗ

Trong một số trường hợp, việc mua bán, trao đổi hàng hóa được thực hiện theo phương thức xuất nhập khẩu tại chỗ để phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Ở bài viết này, Vinatax sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu những vấn đề liên quan cần biết về xuất nhập khẩu tại…

Quy định về thử việc theo BLLĐ 2019 so với BLLĐ 2012

Quy định về thử việc theo BLLĐ 2019 so với BLLĐ 2012

Kết quả thử việc là căn cứ quan trọng đi đến giao kết hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và người lao động. Bộ Luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 có quy định bổ sung về thời gian thử việc. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu quy…

Cách xác định "có việc làm" để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cách xác định “có việc làm” để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tìm được việc làm là một trong những căn cứ để chấm dứt việc hưởng trợ cấp thấp nghiệp. Ngày 15/07/2020, Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp. Cách xác định “có việc làm” để chấm dứt trợ cấp…

Xử lý như thế nào khi Doanh nghiệp chậm báo tăng giảm BHXH?

Khi giao kết hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động với người lao động, Doanh nghiệp phải báo tăng giảm Bảo hiểm xã hội theo quy định. Tuy nhiên, nhiều trường hợp Doanh nghiệp vẫn chậm khai báo. Vậy xử lý như thế nào khi Doanh nghiệp chậm báo tăng giảm BHXH theo quy định? Mời…

10 điểm mới về lương thưởng theo Bộ Luật Lao động 2019

Bộ Luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, quy định chi tiết và bổ sung hơn 1 số nội dung. Ở bài viết này, Vinatax chia sẻ đến bạn đọc 10 điểm mới về lương thưởng theo Bộ Luật Lao động 2019 nhé. Căn cứ pháp lý 10…

16 điểm mới Luật Doanh nghiệp 2020

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Mời bạn đọc cùng Vinatax tìm hiểu 16 điểm mới Luật Doanh nghiệp 2020 nhé. Căn cứ pháp lý 16 điểm mới Luật Doanh nghiệp 2020 1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp…